Nazwa firmy Hotel Kiston
Forma prawna brak
NIP 589-00-09-083
KRS brak
REGON 190014983