Nazwa firmy Forlux
Forma prawna brak
NIP 527-13-37-122
KRS 0000152781
REGON 012190965