Nazwa firmy Hotel Tajty Sp. z o.o.
Forma prawna brak
NIP 845-18-91-850
KRS 0000261172
REGON 280132799