Nazwa firmy Elies
Forma prawna brak
NIP 527-23-03-705
KRS brak
REGON 145993572