Nazwa firmy Hotel Miłosz Kaszuby
Forma prawna brak
NIP 589-00-04-105
KRS brak
REGON 190008712