Nazwa firmy Revitamed
Forma prawna Spółka (wpisana w KRS)
NIP 648-23-35-959
KRS 0000042511
REGON 276709078